Onze missie

KBV is een koepelorganisatie dat kennis, ervaringen en inzichten uit de hele binnenvaartsector tot één stem bundelt. Zo verzekeren we dat stakeholders op Vlaams, federaal en Europees niveau écht naar de sector luisteren. Onze missie? Een stempel drukken op het beleid en dit aftoetsen aan de belangen van de binnenvaartsector: eenduidig, onderbouwd en gedragen.

KBV uw bondgenoot

KBV is een belangenorganisatie voor de binnenvaart sectoren. We zoeken oplossingen door samen te werken. Als betrouwbare gesprekspartner aan tafel gaan. KBV is uw luisterend oor en streeft men ernaar om samen tot inzichten te komen.

Overleg & expertise

KBV zit frequent aan de onderhandelingstafel met onder andere cruciale overheidsinstanties op verschillende niveaus waaronder:

  • Port of Antwerp-Bruges
  • De Vlaamse Waterweg
  • North Sea Port
  • Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA)
  • Lantis

Rechtstreeks vanuit de operationele binnenvaart stromen agendapunten binnen die worden behartigt op doeltreffende overlegmomenten. Hierdoor geven we de sector een krachtige stem in beleidsvorming. Dit vormt het kloppende hart van onze koepel in betrokkenheid naar onze leden.

Stichtende leden