Samen staan we sterk

Als Kenniscentrum Binnenvaart (KBV) waarin alle 9 Vlaamse binnenvaartverenigingen vertegenwoordigd zijn , willen wij graag de noden van onze sector onder uw aandacht brengen. Vanzelfsprekend hopen en verwachten wij dat uw partij deze zal opnemen in uw partij programma en bij regeringsdeelname in de regeringsverklaring. Als Federatie van de Belgische Binnenvaart (FBB) waarin alle Belgische binnenvaart organisaties vertegenwoordigd zijn, wil het FBB hetzelfde doen op Belgisch niveau.

Water en Zeekanaal vzw

De Vlaamse Waterweg nv

Haven van Antwerpen

Onze 9 organisaties

Aequitas

Het doel van Aequitas werd het verbeteren van de sociaal-rechterlijke situatie van de sector.

Algemene Schippersbond

De Algemene Schippersbond is een ervaren vereniging die zelfstandigen al meer dan 65 jaar ondersteunt bij hun boekhouding, het invullen van diverse documenten en vergunningen, en meer.

Bond Eigen Schippers

De bond van Eigenschippers, of de “Bond van Brugge”, zoals de vereniging in de schippersmond ook wel wordt genoemd, heeft reeds een bewogen geschiedenis achter de rug, maar juist door die rijke ervaring staat de vereniging garant voor een vruchtbare toekomst

CITBO

CITBO (CORPORATION INLAND TANKER BARGE OWNERS) is een in 2013 opgerichte coöperatie die zich bezighoudt met het optimaliseren van de exploitatie van haar leden.

ICBO

ICBO zal als belangenbehartiger optreden in alle communicatie met de Havenbedrijven van Antwerpen en Rotterdam.  Wij streven er naar om als 1 stem te functioneren naar overheid, deep-sea terminals en alle andere actoren die te maken hebben met Binnenvaart in de breedste zin van het woord.

Ons Recht

Grensoverschrijdend de belangen te behartigen van het transport langs de binnenvaart en deze belangen te verdedigen in nationale en internationale organisaties met het oog op het verbeteren van het beroep van binnenschipper

UCV

De vereniging heeft tot doel de beroepsbelangen van de leden te bevorderen op het vlak van hun activiteiten betrekking hebbend tot de scheepvaart op de binnenwateren (bevaarbare en onbevaarbare), de kustvaart, de short-sea, e.a. alsmede alle hiermee complementaire activiteiten.

VBR

Vereniging van Belgische Reders
der Binnen- en Rijnvaart

VOKA

Als Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, zijn we het grootste en meest dynamische ondernemersnetwerk in Vlaanderen. We vertegenwoordigen de belangen van ondernemingen tot op het hoogste niveau.

Openingsuren

Maandag tem vrijdag: 8:30 uur-17:30 uur. Wegens Corona gesloten, enkel telefonisch of per e-mail. Op feestdagen zijn wij gesloten.

Telefoonnummer:
+32 (0)3 232 99 18